AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

ZA JAWNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ!

17-03-2013
Chcesz wesprzeć działania strażnicze w Gminie Orzysz i w kraju? Wpłać 1% podatku na:
- Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu KRS: 0000199 344
- Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie KRS: 0000181348

Można walczyć z korupcją. Można tropić nepotyzm w instytucjach. Można demaskować nieformalne układy i kwestionować standardy etyczne urzędników. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, zamiast skupiać się na jednym problemie, uderza w źródło ich wszystkich – w urzędniczą kulturę tajemnicy. - Walczymy o przejrzystość procedur; jawność finansów; dostęp do dokumentów. Bo tam, gdzie nie ma tajemnic, nie ma też zwykle nadużyć.

Egzekwujemy i monitorujemy urzędowe standardy jawności. Rokrocznie wysyłamy tysiące wniosków oraz angażujemy się w dziesiątki sądowych postępowań przeciwko instytucjom, które ukrywają prawdę o swoim funkcjonowaniu. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych setkom osób, którym urzędy odmówiły dostępu do informacji. Edukujemy kolejnych „strażników jawności”. Działamy nie tylko w dużych miastach, ale też w małych miasteczkach i wsiach.

Nie korzystamy z dotacji państwa, ani samorządów. Zresztą pewnie i tak byśmy ich nie dostali. Nie uchodzimy za pupilków władzy. Nazbyt wyraźnie przypominamy włodarzom, że pełnią oni funkcję służebną wobec Narodu i że to Naród stanowi władzę zwierzchnią.

Naszym orężem w walce o Polskę szanującą każdego obywatela i jego prawo do informacji są… znaczki pocztowe (bo korespondujemy z urzędami), bilety kolejowe i paliwo (bo do sądów administracyjnych dojeżdżamy na terenie całego kraju), liczne kwoty wnoszone tytułem opłat sądowych. Wpływy z tegorocznych wpłat 1% przeznaczymy na nasze działania w sądach.

Ile co kosztuje:

  • 4,20 zł - wydruk i wysyłka pocztą jednej skargi związanej z nieudostępnieniem informacji,
  • 18 zł - koszt telefonowania, gdy udzielamy godzinnej porady prawnej,
  • 100 zł - opłata sądowa, gdy skarżymy urząd, który „zapomni” udostępnić informację,
  • 200 zł – opłata, gdy przed sądem walczymy z urzędową odmową jej udostępnienia,
  • 246 zł – opłata za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej przez radcę prawnego albo adwokata (wymaga tego prawo),
  • 200 zł – przeciętny koszt dojazdu naszego prawnika na rozprawę w mieście wojewódzkim.

Dziękujemy za wsparcie!

  Copyright (c)2012