AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Prywatna poczta Burmistrza Orzysza

01-08-2012

Do Burmistrza Orzysza skierowałem wniosek o informację publiczną. Wysłałem go pocztą elektroniczną na adres burmistrz@um.orzysz.pl
Po tygodniu od złożenia wniosku, przypadkowo dowiedziałem się, że pocztę z tej skrzynki odbiera tylko i wyłącznie burmistrz Tomasz Sulima. Nie jest to więc adres osoby pełniącej obowiązki burmistrza w czasie, kiedy Tomasz Sulima jest na urlopie.
Tak więc aktualnie upłynął okres 14 dni przewidzianych na odpowiedź na wniosek, a owe pismo leży wciąż w skrzynce, do której obecnie nikt nie ma dostępu.
Z tego wynika, że osoby chcące składać pisma do burmistrza mejlowo muszą znać plan urlopów burmistrza.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do kierownika instytucji, tak więc w adresie mojego wniosku widnieje Burmistrz Orzysza i na adres Burmistrza Orzysza wniosek skierowałem.
W zeszłym roku taki wniosek kierowałem równolegle do Burmistrza Orzysza i do Urzędu Miejskiego obawiając się o jego dotarcie do adresata. W tym roku okazałem więcej zaufania Burmistrzowi Orzysza i niestety zawiodłem się.
Wniosek ponowiłem, przesyłając go na adres um@orzysz.pl.
Jeżeli mógłbym podpowiedzieć coś orzyskim urzędnikom, to warto oddać do wyłącznego użytkowania Tomaszowi Sulimie adres np. tomasz.sulima@um.orzysz.pl tak, jak to jest praktykowane w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu, a adres burmistrz@um.orzysz.pl udostępnić każdorazowo osobie pełniącej obowiązki Burmistrza Orzysza.
Krzysztof Marusiński

  Copyright (c)2012