AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Raport z monitoringu w gazecie lokalnej

23-08-2012
W najnowszym wydaniu gazety lokalnej Wieści Orzyskie opublikowano duże fragmenty raportu z monitoringu funduszu "korkowego" prowadzonego w Gminie Orzysz w 2011 r.
Wydanie to w formie cyfrowej można pobrać z adresu: http://orzysz.org.pl/msal/wiesci/2012/trzydziesci_szesc_wrzesien_2012.pdf
  Copyright (c)2012