AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Debata nt funduszu korkowego w Nasielsku

27-10-2012
Strażnik lokalny z Orzysza został zaproszony na debatę nt. funduszu korkowego w Nasielsku.
Wraz z zaproszonymi osobami z Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Liderów łokalnych Grup obywatelskich z Warszawy przysłuchiwał się wypowiedziom lokalnej społeczności o działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych prowadzonych przez samorzad i organizacje pozarządowe.
Głos w debacie zabrał takze obecny na spotkaniu Burmistrz Nasielska.
  Copyright (c)2012