AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW ORZYSZA

18-11-2012

zapraszamy na
SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW ORZYSZA

 Dnia 9.11.2012 r. (piątek). o godz. 18.00 w Klubie Wojskowym

 pod hasłem „Bądź obywatelem nie tylko w niedzielę”


z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiesława Wasilewskiego

 Program spotkania

  •  „WSPÓŁDECYDUJ O FUNDUSZU KORKOWYM” – debata nt. zwalczania alkoholizmu w Gminie Orzysz w aspekcie społecznego badania wydatków na ten cel, w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z Warszawy.
  • Debata „SYTUACJA OSÓB STARSZYCH W KRAJU I W GMINIE ORZYSZ”.

Do przedstawienia swoich działań w tym zakresie zapraszamy:

Klub Seniora przy Domu Kultury, 

Koło Związku Emerytów i Rencistów,

MOPS Orzysz,

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych,

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej.

  • Wykład nt.: „PROFILAKTYKA I LECZENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO”.

Organizator – Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej - zaprasza na spotkanie wszystkich mieszkańców:

- władze samorządowe Gminy Orzysz, radnych, sołtysów,

- urzędników odpowiedzialnych za realizację Gminnego Programu Rozwiązywania

   Problemów Alkoholowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- kobiety i mężczyzn, osoby starsze, członków organizacji pozarządowych,

- wszystkich zainteresowanych.

W czasie spotkania przeprowadzona zostanie: degustacja „modnej” potrawy oraz losowanie promocyjnych monet orzyskich - 1 ARYS, Talar Orzyski.

Szczegółowe informacje pod nr 796 140 648.

  Copyright (c)2012