AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Spotkanie Mieszkanców Orzysza

18-11-2012

Co robi Gmina Orzysz z pieniędzmi przeznaczonymi na walkę z problemami alkoholowymi mieszkańców? Czym jest fundusz korkowy? Jak w naszym mieście odnajdują się osoby starsze? Jakie mają możliwości?

To tylko kilka z pytań, na które można było znaleźć odpowiedź podczas spotkania mieszkańców Orzysza w Klubie Wojskowym. Przyjść mógł każdy zainteresowany. ''Bądź obywatelem nie tylko w niedzielę'' to hasło przewodnie, które nawołuje do angażowania się w sprawy, które dotyczą każdego z nas.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia było Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu. Spotkanie poprowadził Krzysztof Marusiński, ale nie obyło się bez pomocy grona innych osób, które wspólnie dopracowały każdy szczegół i zadbały o wyjątkowy nastrój tego wieczoru. Spotkanie, dzięki czynnemu udziałowi uczestników, zyskało charakter debaty. Każdy mógł zabrać głos i wypowiedzieć się na któryś z poruszanych tematów. Głównym celem spotkania była bowiem dyskusja, która miała doprowadzić uczestników do własnych refleksji i wniosków.

Organizatorzy przygotowali skromny poczęstunek dla gości. Każdy mógł skorzystać z materiałów w postaci folderów i ulotek informacyjnych oraz gazet lokalnych, które miały pomóc w interpretacji tematyki spotkania.

Pierwszy z trzech tematów poruszanych podczas zebrania, dotyczył eliminowania alkoholizmu przez Gminę Orzysz za pomocą środków gromadzonych w tzw. funduszu korkowym. Krzysztof Marusiński, posługując się prezentacją multimedialną, przedstawił efekty swoich badań w tym zakresie. Wynika z nich, że wydatki na spożycie alkoholu w Gminie Orzysz wzrastają, pomimo coraz mniejszej liczby mieszkańców, natomiast wydatki na zwalczanie alkoholizmu maleją. |Uczestnicy nie byli obojętni na przebieg spotkania, lecz stanowili jego część. Dyskusja nie zostawiła po sobie wyłącznie pustego echa. Doprowadziła do kolejnych planów, które mają wpłynąć na dalsze działania w aspekcie zwalczania społecznego nałogu.

Drugim tematem była szeroko pojęta sytuacja osób starszych w Gminie Orzysz. Przedstawiono działania, które organizowane są dla osób starszych przez takie organizacje jak Związek Żołnierzy Wojska Polskiego i Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej. Jak się okazuje, MSAL organizuje dla osób w wieku od 60 lat kolejne działanie pn. „Akademia Seniorów Warmii i Mazur”. Właśnie przyjmowane są zgłoszenia na numer telefonu 796 140 648. Dużo uwagi poświęcono funkcjonowaniu Klubu Seniora przy Domu Kultury, który gromadzi ludzi starszych i ich wspiera. Członkinie klubu zaprezentowały program najbliższych zajęć, w którym zaplanowany jest m.in. wieczór poezji, wieczór gier planszowych, kulig z ogniskiem. Oby do grona 23 osób ciągle dołączały nowe, które najzwyczajniej chcą poczuć bliskość drugiego człowieka i spędzić czas w ciekawy sposób.

Mówiono także o zdrowiu. W ramach spotkania przeprowadzony został wykład na temat profilaktyki oraz leczenia gruczołu krokowego. Oprócz ujęcia problemu z typowo medycznego punktu widzenia słuchaczom wykazano, jak choroba oddziałuje na psychikę chorych mężczyzn i ich rodzin. Zobrazowano jak wstydliwość i męska duma może doprowadzić do zrujnowania zdrowia fizycznego.

Uatrakcyjnieniem wieczoru było losowanie monet promujących nasze miasto - Talarów Orzyskich. "Arysa" otrzymało pięcioro szczęśliwców. Kolejną atrakcją zwieńczającą ciekawy wieczór była degustacja potrawy (do samego końca niespodzianki) o nazwie ''Diabelskie Skrzydełka''. Niech żałują wszyscy ci, których zabrakło, ponieważ było naprawdę diabelsko pysznie.

M.M

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1460, panu ppłk Robertowi Kamińskiemu i pani Małgorzacie Staszewskiej za udostępnienie pomieszczeń Klubu Wojskowego na spotkanie mieszkańców Orzysza.

Bardzo dziękujemy także: Danucie Otto, Teresie Filipkowskiej, Reginie Marusińskiej, Elżbiecie Darmofał, Elżbiecie Masny, Andrzejowi Nowak, Annie Długozima i Darii Zychowicz, za przygotowanie i przeprowadzenie tego spotkania.

Prezes MSAL

Krzysztof Marusiński

Działanie współfinansowane było przez Fundację im. Stefana Batorego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

  Copyright (c)2012