AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Informacje

Chcesz wesprzeć działania strażnicze w Gminie Orzysz i w kraju? Wpłać 1% podatku na:
- Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu KRS: 0000199 344
- Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie KRS: 0000181348

Co robi Gmina Orzysz z pieniędzmi przeznaczonymi na walkę z problemami alkoholowymi mieszkańców? Czym jest fundusz korkowy? Jak w naszym mieście odnajdują się osoby starsze? Jakie mają możliwości?

To tylko kilka z pytań, na które można było znaleźć odpowiedź podczas spotkania mieszkańców Orzysza w Klubie Wojskowym. Przyjść mógł każdy zainteresowany. ''Bądź obywatelem nie tylko w niedzielę'' to hasło przewodnie, które nawołuje do angażowania się w sprawy, które dotyczą każdego z nas.

zapraszamy na
SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW ORZYSZA

 Dnia 9.11.2012 r. (piątek). o godz. 18.00 w Klubie Wojskowym

 pod hasłem „Bądź obywatelem nie tylko w niedzielę”

logo monitoringu funduszu korkowego, kapsel pod lupką

Dostęp do informacji publicznej, uzyskiwanie wiedzy o funkcjonowaniu instytucji publicznych w trybie wnioskowania o udostępnienie informacji publicznej, jest jednym z ważniejszych działań w procesie sprawowania społecznej kontroli władzy.

Materiał Strażnika z Orzysza opublikowany na www.watchdog.org.pl

Już kolejny rok Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wspiera działania strażnicze prowadzone na terenie kraju. Aktualnie ma miejsce między innymi monitoring funduszy pozyskiwanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dla uproszczenia uzyskiwane tą drogą środki finansowe nazwano funduszem korkowym. Monitoring jest prowadzony przez organizacje i osoby indywidualne w ponad 20 lokalizacjach.
W niektórych z nich fundusz był badany także w roku poprzednim, a obecne działania mają za zadanie określić, jakie zmiany zaszły na poziomie samorządów w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego.
Strażnik lokalny z Orzysza został zaproszony na debatę nt. funduszu korkowego w Nasielsku.
Wraz z zaproszonymi osobami z Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Liderów łokalnych Grup obywatelskich z Warszawy przysłuchiwał się wypowiedziom lokalnej społeczności o działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych prowadzonych przez samorzad i organizacje pozarządowe.
Głos w debacie zabrał takze obecny na spotkaniu Burmistrz Nasielska.
W najnowszym wydaniu gazety lokalnej Wieści Orzyskie opublikowano duże fragmenty raportu z monitoringu funduszu "korkowego" prowadzonego w Gminie Orzysz w 2011 r.
Wydanie to w formie cyfrowej można pobrać z adresu: http://orzysz.org.pl/msal/wiesci/2012/trzydziesci_szesc_wrzesien_2012.pdf

Do Burmistrza Orzysza skierowałem wniosek o informację publiczną. Wysłałem go pocztą elektroniczną na adres burmistrz@um.orzysz.pl
Po tygodniu od złożenia wniosku, przypadkowo dowiedziałem się, że pocztę z tej skrzynki odbiera tylko i wyłącznie burmistrz Tomasz Sulima. Nie jest to więc adres osoby pełniącej obowiązki burmistrza w czasie, kiedy Tomasz Sulima jest na urlopie.
Tak więc aktualnie upłynął okres 14 dni przewidzianych na odpowiedź na wniosek, a owe pismo leży wciąż w skrzynce, do której obecnie nikt nie ma dostępu.
Z tego wynika, że osoby chcące składać pisma do burmistrza mejlowo muszą znać plan urlopów burmistrza.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do kierownika instytucji, tak więc w adresie mojego wniosku widnieje Burmistrz Orzysza i na adres Burmistrza Orzysza wniosek skierowałem.
W zeszłym roku taki wniosek kierowałem równolegle do Burmistrza Orzysza i do Urzędu Miejskiego obawiając się o jego dotarcie do adresata. W tym roku okazałem więcej zaufania Burmistrzowi Orzysza i niestety zawiodłem się.
Wniosek ponowiłem, przesyłając go na adres um@orzysz.pl.
Jeżeli mógłbym podpowiedzieć coś orzyskim urzędnikom, to warto oddać do wyłącznego użytkowania Tomaszowi Sulimie adres np. tomasz.sulima@um.orzysz.pl tak, jak to jest praktykowane w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu, a adres burmistrz@um.orzysz.pl udostępnić każdorazowo osobie pełniącej obowiązki Burmistrza Orzysza.
Krzysztof Marusiński


Archiwum
  Copyright (c)2012