AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Monitoring funduszu korkowego 2011

Celem monitoringu było:

- doprowadzenie do tego, aby Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie wpisywał się w szersze myślenie o zapobieganiu tym problemom, by był spójny z innymi dokumentami strategicznymi i  trafny, czyli aby podejmowane na jego podstawie działania miały większą skuteczność,

- doprowadzenie do efektywnego, rzetelnego i celowego zarządzania środkami na radzenie sobie z problemami alkoholizmu i narkomanii.

Realizatorzy uznali, że zacząć należy od badania systemu. Jeżeli wszystkie właściwe działania są podejmowane, to system powinien być efektywny. Jeżeli nie, to oznacza, że być może powinien zostać poprawiony. Takie podejście zapewnia działanie na rzecz dobra wspólnego (badane są sprawy dotyczące w jakimś stopniu wszystkich mieszkańców) i daje możliwość wydawania obiektywnych sądów.

Każda monitorująca organizacja, grupa czy osoba podjęła działania z inną intencją. Sam monitoring dążył jednak do obiektywności, badał procedury, zgodność z prawem, sposoby tworzenia planów. To, jakie rozwiązania są skuteczne, zależy od skomplikowanych uwarunkowań lokalnych oraz – przede wszystkim – od indywidualnych i profesjonalnych doświadczeń osób wydających sądy. Bardzo trudno jest obiektywnie twierdzić, co jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli w dyskusji nie zobaczy się całości występujących problemów. W tym sensie monitoring jest zaledwie podstawą do podejmowania samodzielnych działań przez uczestniczące zespoły. Organizatorzy dołożyli jednak starań, aby zapewnić dostęp do ekspertów i możliwość oceny programów z różnych punktów widzenia.

Organizatorem monitoringu było Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich – organizacja, która bada przejrzystość działań administracji i efektywność wydatkowania przez nią środków. Uczestnikami były organizacje, grupy i obywatele oraz obywatelki, którzy chcieli zobaczyć, jak system wygląda w ich gminie, podnieść poziom swojej wiedzy i stać się partnerem dla władz do rozmowy i dyskusji.

Monitoring prowadzony był przez mieszkanki i mieszkańców gmin (Lokalnych Koordynatorów) w 15 miejscowościach w całej Polsce. Wśród monitorowanych gmin były gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.

Były to:

Katowice: Barbara Rogalska, Górnośląskie Stowarzyszenie Społeczne ODNOWA w Chorzowie

Malbork: Waldemar Klawiński, Malborskie Centrum Kwadrat, Henryk Kapela, Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Tu i Teraz"

Morąg: Agnieszka Bartosiak, Stowarzyszenie Razem dla Innych,

Oława: Łukasz Wołodzko, Wiktor Pietrzak, Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut",

Opole: Paweł Gawron,

Orzysz: Krzysztof Marusiński,

Pszczyna: Jerzy Pistelok, Stowarzyszenie Współpracy Obywatelskiej "QUO IURE",

Rabka-Zdrój: Grzegorz Werner, Łukasz Papierz, Artystyczno-Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Lokomotywa,

Ruda-Śląska: Adam Podgórski, Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw,

Rybnik: Anna Rozkosz, Janusz Piechoczek,

Skarżysko-Kamienna: Ewa Podleśna, Kamil Sasal, Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica,

Stronie Śląskie: Grażyna Rojek, Wojciech Paszkowski, Strońskie Forum Obywatelskie,

Strzegom: Elżbieta Woźniakowa, Federacja Polskie Lobby Kobiet,

Szczecin: Szymon Osowski, SLLGO,

Wrocław: Maria Niewiadoma, Jakub Walburg, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

  Copyright (c)2012