AKTUALIA
KORKOWE 2011
          metodologia
          analiza prawa
          wyniki badania
          rekomendacje
KORKOWE 2012
          wprowadzenie
          w gminie
          wyniki badania
          wnioski, opinie
          uwagi do raportu
POBIERZ
KONTAKT

Podziękowania

Prowadząc działania monitorujące, kierowałem się obiektywizmem stawiając prawdę ponad doraźną skuteczność. Starałem się, aby monitoring nie był formą krytyki, ale próbą rozpoczęcia procesu negocjacji i wspólnego działania na rzecz poprawy istniejącej sytuacji.

Próbowałem zadbać o jawność swoich działań i uniknąć sytuacji, w których te działania mogłyby być postrzegane jako nieetyczne, a ich obiektywizm poddany w  wątpliwość.

Jako autor niniejszego opracowania mam nadzieję, że prezentowany Raport z  monitoringu tzw. funduszu korkowego rozpocznie dyskusję na temat właściwego i  efektywnego wykorzystania dobra wspólnego, jakim są środki przeznaczane na różne cele z  podatków mieszkańców Gminy Orzysz. Przygotowując ten raport starałem się przyczynić do przejrzystego, efektywnego i sprawiedliwego wydawania środków z budżetu samorządu, a  jednocześnie przybliżyć świadomości mieszkańców mechanizmy funkcjonowania instytucji gminnych i sprawowania władzy, co umożliwi im uczestniczenie w świadomym i efektywnym podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego. 

Dziękuje osobom, bez których przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportu nie byłoby możliwe.

Członkom Zarządu i pracownikom Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich dziękuję za przygotowanie do prowadzenia monitoringu, za doradztwo oraz pomoc na różnych etapach projektu. Szczególnie dziękuję koordynatorce projektu Pani Agnieszce Podgórskiej, asystentce koordynatorki projektu Pani Magdalenie Pieczyńskiej i ekspertowi prawnemu Panu Krzysztofowi Izdebskiemu.

Za pomoc, przygotowanie informacji i za udostępnienie danych wykorzystanych w  raporcie dziękuję inspektor Urzędu Miejskiego w Orzyszu Pani Barbarze Konopko i innym pracownikom Urzędu.

Dziękuję forumowiczom wypowiadającym się na Forum Orzyskie Sprawy za wsparcie, ale i za pobudzanie mnie do działania, poprzez poddawanie krytyce sensu monitoringu i  mojego w nim udziału.

Dziękuję wszystkim osobom, które dostarczyły wiedzy na temat funkcjonowania funduszu „korkowego”, które wzięły udział w badaniach bądź dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Żadna z osób, które służyły swą wiedzą i pomocą w dobrej wierze, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy występujące w tym Raporcie.

Krzysztof Marusiński

  Copyright (c)2012